Category Archives: תאריכון

תאריכים מיוחדים בחודש כסלו

נכתב על ידי: דוד דרומר        א       ב       ג       ד       ה       ו       ש      א'  ב'  ג'  ד'  ה'  ו'  ז'  ח'  ט'  י'  י"א  י"ב  י"ג  י"ד  ט"ו  ט"ז  י"ז  י"ח  י"ט  כ'  כ"א  כ"ב  כ"ג  כ"ד  כ"ה  … Continue reading

Posted in כללי, תאריכון | Tagged , , | סגור לתגובות

היום הוא ראש חודש שבט, החודש החמישי בלוח העברי בשנה.

    חודש זה נחשב כ-"חודש המים" מפני שבו מכים רוב גשמי השנה בעוצמה רבה, ומכאן גם שמו של החודש (מהמילה הבבלית "סבטו" שפירושה "מכה"). טו בשבט: "אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים הֵם: בְּאֶחָד בְּנִיסָן רֹאשׁ הַשָּׁנָה לַמְּלָכִים וְלָרְגָלִים. בְּאֶחָדבֶּאֱלוּל רֹאשׁ הַשָּׁנָה … Continue reading

Posted in כללי, תאריכון | Tagged , , , | סגור לתגובות

"חודש ושבת"

נכתב על ידי: המשגיח, הרב אברהם ריבלין שליט"א מתוך הספר: עיוני פרשה – ויקרא (אמור) "אלה הם מועדי… וביום השביעי שבת" (כג, ב – ג) אחד מצמדי המושגים היותר שכיחים בתורת הנסתר, החסידות, המוסר והמחשבה, הוא "אתערותא דלעילא" ו"אתערותא דלתתא". … Continue reading

Posted in כללי, תאריכון | Tagged , , | סגור לתגובות

תאריכון חודש אלול

א' אלול – יום עליית משה להר סיני לקבלת הלוחות השניים.ג' אלול – נפטר הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה של א"י בשנת תרצ"ה.   ט' אלול – חידוש היישוב בירושלים ע"י הרמב"ן בשנת ה' כ"ז. י' אלול – נפטר … Continue reading

Posted in כללי, כמעיין המתגבר, תאריכון | Tagged , , | סגור לתגובות

תאריכון חודש אב

נכתב על ידי: הרב חגי גרוס חודש אב הינו החמישי למניין החודשים במקרא אשר מונים מניסן, והאחד-עשר למניין מחודש תשרי. השם "אב", כמו שאר שמות החודשים איננו שם עברי, אלא שם אכדי אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת … Continue reading

Posted in כללי, צוהר, תאריכון | Tagged , , , | סגור לתגובות

תאריכון לחודש תמוז

התאריכון נכתב על ידי : הרב חגי גרוס חודש תמוז הוא הרביעי במניין החודשים מניסן, ואכן במקרא הוא מכונה "החודש הרביעי". תמוז הוא העשירי למניין חודשי השנה לבריאת העולם – מראש השנה, בתשרי. התאריך היהודי המרכזי בחודש זה הוא צום … Continue reading

Posted in כללי, צוהר, תאריכון | Tagged , , | סגור לתגובות

תאריכון חודש סיון

מתם תורה בהר סיני ניתן בחודש סיון נכתב על ידי: הרב חגי גרוס חודש סיון הוא החודש השלישי למניין החודשים במקרא, מניין אשר מונים מניסן, ותשיעי למניין שאנו מונים מתשרי.השם סיון, כמו שאר שמות החודשים בלוח השנה העברי, איננו שם … Continue reading

Posted in כללי, צוהר, תאריכון | Tagged , , , , | סגור לתגובות

חודש אייר

מזלו של החודש הוא "שור" מכיוון שבחודש זה השדות מלאים עשב והשוורים אוכלים עשב לשובע. לפי המסורת בחודש זה התחיל לרדת המן במדבר שנאמר: "וַיִּקְרְאוּ בֵית-יִשְׂרָאֵל אֶת-שְׁמוֹ, מָן; וְהוּא, כְּזֶרַע גַּד לָבָן, וְטַעְמוֹ, כְּצַפִּיחִת בִּדְבָשׁ" (שמות טז, לא).   לפי … Continue reading

Posted in כללי, תאריכון | Tagged , , , | סגור לתגובות

תאריכון לחודש אייר

נכתב על ידי: חגי גרוס חודש אייר הינו החודש השני למניין החודשים במקרא, מניין אשר מונים מניסן והשמיני למניין שאנו מונים מתשרי. השם "אייר", כמו שאר שמות החודשים, איננו שם עברי אלא שם אכדי, אשר עלה יחד עם עולי בבל … Continue reading

Posted in כללי, צוהר, תאריכון | Tagged , , , | סגור לתגובות

תאריכון חודש ניסן

נכתב על ידי: הרב חגי גרוס חודש ניסן הינו החודש הראשון למניין החודשים במקרא מניין אשר מונים מניסן, והשביעי למניין שאנו מונים מתשרי. מעמדו כחודש הראשון נקבע כבר בתורה בספר שמות: "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי … Continue reading

Posted in כללי, צוהר, תאריכון | Tagged , , , | סגור לתגובות

תאריכון חודש אדר

א' אדר תקפ"ו – נעשה נסיון להקים מדינה יהודית בשם "אררט" ליד בופלו שבארצות הברית.עלילת הדם בדמשק בשנת ת"ר.   בא' באדר היו מכריזים בבית המקדש על השקלים. ב' אדר – נפטר ר' אברהם אבן עזרא, בשנת תתכ"ז, סופר ופרשן … Continue reading

Posted in כללי, כמעיין המתגבר, תאריכון | Tagged , | סגור לתגובות

תאריכי החודש, שבט, ומזלו

  תאריכי החודש, שבטו, ומזלו על פי יצירתו של הרב ד"ר ש"ז כהנא ז"ל         תאריכי חודש שבט   א' שבט – התחיל משה לבאר את ספר דברים ולכן אמרו חז"ל שא' בשבט דומה ליום מתן-תורה.   … Continue reading

Posted in כללי, כמעיין המתגבר, תאריכון | Tagged , , | סגור לתגובות

תאריכון חודש טבת

א' טבת – יכניה מלך יהודה הולך לגולה. נוסדה ראש פינה בשנת תרמ"ג.ח' טבת – תורגמה התורה ליוונית בתרגום השבעים ולפי חז"ל נזדעזעה א"י באותו היום ת"ק פרסה על ת"ק פרסה.   ח' – יום צום שצרתו בלתי ידועה רמז … Continue reading

Posted in כללי, כמעיין המתגבר, תאריכון | Tagged , | סגור לתגובות

תאריכון חודש כסלו

  תאריכים בחודש כסליו            ד' כסליו – נפטר הגאון ר' יעקב משה חרל"פ בשנת תשי"ב.   ה' כסליו – נפטר ר' שמואל אליעזר איידלש (מהרש"א) – מגדולי הפוסקים ומפרש האגדה בשנת שצ"ב.   י"ג כסליו – … Continue reading

Posted in כללי, תאריכון | Tagged , | סגור לתגובות

חודש תשרי

א' תשרי – קידש ר' אמנון את ה' ברבים וחיבר את הפיוט ונתנה תוקף.ג' תשרי – צום גדליה היום בו נהרג גדליה בן אחיקם (מלכים ב, כה).ד' תשרי – נפטר הרב יהודה חי אלקלעי, מאבות הציונות הדתית בשנת תרל"ט.   … Continue reading

Posted in כללי, כמעיין המתגבר, תאריכון | Tagged , | סגור לתגובות